ACWD-1自动分段切割及称重仪是AT2E全新研发的用于塑料瓶分段重量分析的仪器。全自动分段切割及称重,全自动化控制,有效保证分段切割的精度及可重复性,提高测量的精确性,为塑料瓶分段重量分析提供了更优化的解决方案及更可靠的分析数据。

产品咨询

仪器特点:

 • 仪器采用全自动控制,自动精准定位切割点

 • 自动分段切割并自动称重

 • 可对深底拱的瓶型进行圆周切割

 • 数据可以通过触摸屏及软件做数据记录和查询

 • 电机控制,发热丝切割

技术参数:

 • 样品范围: 样品高度 最高360mm 

                    样品直径  30-115mm

 • 电源: 220 VAC / 50 Hz

 • 称重量程: 0 – 500 g

 • 称重分度: 0.01 g

 • 气源: 5 – 8 bar

 • 数据接口: RS232

 • 仪器尺寸: 700(长) x 600(宽) x 1000(高) mm

 • 净重: 80 kg

 • 数据分析软件